ขั้นตอนการค้นหา : นำเลขรหัสประจำบ้าน 11 หลัก จากทะเบียนบ้าน กรอก ในช่องค้นหา


--------------------------------------------------------------------------------------------------

กรอกเลขรหัสประจำบ้าน 11 หลัก--------------------------------------------------------------------------------------------------

นำเลขที่ลงทะเบียนของไปรษณีย์ 13 หลัก ไปตรวจสอบในเว็บไปรษณีย์ไทย